Biodiversiteit

een rijk stukje polderland

Polderland

Het herstellen van het oude boerenland, dat is waar de Natuurhoeve G38 voor staat. Dankzij inheems zaad en extensieve beweiding wordt geprobeerd de vegetatie van het oude boerenland terug te krijgen. Het natte weiland en organische meststoffen vormen een rustplek en voedselbron voor diverse dieren, (trek)vogels en insecten die hier niet zo vaak voorkomen. Denk eens aan de kwartelkoning of de kiekendief, vogels hier lang vervlogen.

Kijk eens!

Kom eens kijken en speur naar de kleuren en vormen van de insecten op en rond de akker, die aan de basis van het leven op de Natuurhoeve staan. Kom af op de geur van de zompzegge, dat van oudsher al volop groeide bij oude rivierlopen. En ja, op al dat moois komen ook kleine roofdieren af, zoals marterachtigen. Geheel in de lijn met de vicieuze cirkel van de natuur. En als die maar sterk genoeg is, houdt het zichzelf in evenwicht.

Cijfers & feiten

  • 40 verschillende planten en kruiden
  • meer dan 50 soorten paddenstoelen
  • rustplek voor meer dan 50 unieke vogelsoorten
  • voedsel voor diverse insecten
  • bescherming voor kleine dieren