Natuurgebied

Oplaadstation voor de natuur

Een bijzonder landschap

Al vijftig jaar lang is het land van de Natuurhoeve gebruikt als grasland voor de koeien. Gezaaid, gemaaid, geoogst, en dat elk jaar weer. Deze werkzaamheden blijven, maar nu nog meer in balans met de natuur. Natuurhoeve G38 geeft de natuur meer ruimte, in combinatie met een verantwoorde boeren-bedrijfsvoering. Deze zone moet een biotoop worden, een gebied waar insecten, vogels, dieren en mensen zich weer op kunnen laden. Een rustplek midden in de polder, met volop voedsel voor alle levende have. Met als bron de kreek, die duizenden jaren na dato weer nieuw leven ingeblazen wordt en leven brengt.

Leve de kreek!

Bijna over de hele lengte van de kavel loopt een nieuwe levensader, de kreek. Vernatting vormt de basis van deze ecologische zone. De harde grond wordt plasdras. De omkadering van het perceel is de 1 meter brede hoogwatersloot, die het waterpeil vasthoudt op 50 centimeter onder maaiveld. De kreek trekt met een lichte kromming door het grasland, net zoals het zich vroeger voortbewoog door het landschap. De lichte verlaging van het maaiveld is circa 12-20 meter breed en 25 centimeter diep. Dwars op de kreek zorgen de waterrijke greppels voor extra vernatting en daarmee voor een varia aan voedsel voor de vogels. Daartussen liggen brede ruggen waarop het vee kan grazen en vogels kunnen broeden.

Onze kraam- en graankamer

Het perceel naast de boerderij (G37) vormt een zone waar vooral luzerne en granen, zoals snijrogge en spelt, worden geteeld voor het vreten van de koeien. De stevige brouwgerst wordt geteeld voor de stro en het brouwen van bier. Zo komen het bierbostel en stro ten goede van het bedrijf.