Historie

Vooruit naar vroeger

De oudste boeren van Europa

Ver voor het ontstaan van de Zuiderzee leefden er al mensen op de plek van de Natuurhoeve. Naar schatting zo’n 10.000 jaar geleden boerde de mensen van toen hier voor het eerst op zeer kleine schaal. Ook jagers en vissers vonden hier een rijke biotoop met veel vis en groot wild.

De meetstoel vertelt een verhaal

De replica van de houten meetstoel die achterop de kavel staat, vertelt een verhaal over vroeger. Nog vóór de drooglegging werden deze meetstoelen al geplaatst. Van daaraf werden de percelen uitgemeten op de nog kale zeebodem. Maar ongerept was die nieuwe grond zeker niet!

Haar sporen achtergelaten

De rivierdelta van toen, gevoed door eb en vloed van de omringende zeeën, heeft haar sporen in het landschap achtergelaten. De IJstijd heeft met haar opstuivingen geleid tot de hedendaagse naam “Rivierduingebied”. De beddingen zijn nog altijd vrij goed traceerbaar in het geëgaliseerde polderlandschap.

Boerenbedrijf in beweging

De vele herinneringen aan lang geleden komen allemaal terug. Ze raken figuurlijk en letterlijk het idee van Natuurhoeve G38. Want achter de meetstoel ziet u het Klokbekerbos. Daar leefde het Klokbekervolk, ofwel de Swifterbantcultuur. Zoveel mogelijk zelfvoorzienend en in lijn met de natuur en omgeving om ons heen, net als wij. Vooruit naar vroeger; een boerenbedrijf in beweging.